Fredagsfakta #3

Vidste du at ved hjælp af ultralydsscanning er muligt at kønsbestemme hvalpe i forsterstadiet?

7_297182

Drægtighed hos tæven kan bekræftes via ultralydsscanning fra dag 21 i drætigheden, men ligesom hos os mennesker, er det også muligt at bestemme fostrenes køn senere i drægtigheden udfra de ydre kønsorganers udseende.

Det optimale tidspunkt for kønsbestemmelse er fra dag 55-58 i små kuld på 2-3 hvalpe. Hvis der er tale om et stort kuld, kan man forsøge sig allerede fra dag 45, men oftest er det kun muligt, at kønsbestemme de fostre der ligger nederst i livmoderen. Sikkerheden hvormed kønnet bestemmes er betinget af antal af hvalpe, hvor sikkerheden falder med stigende antal hvalpe. Desuden vil dyrlægens erfaring på området bidrage med vis usikkerhedsfaktor.

Kønsbestemmelse tjener som sådan ikke andet formål end at stille opdrætteres nysgerrighed. De gange jeg ultralydsscannet med det formål at kønsbestemme, har det bl.a. været for at kunne afgøre om hvalpekøberne vil være sikret en hvalp af det ønskede køn.

Nedenfor ses ultralydsscanning af hhv han og tæve I fosterstadiet sammenlignet med en skitsering og foto af en nyfødte hvalp.

22500867_10155540400955837_878745068_n