Fredagsfakta #7

Vidste du, at hunde har et rigt følelsesliv, og er i stand til at føle mange af de samme følelser som os mennekser?

16002967_10154708421570837_5538309201169166150_n

At hunde har følelser og langt henad vejen har samme følelsesregister som os, kommer måske ikke som en overraskelse for os der har hund, men hvor meget er reelle følelse og hvor meget er antropomorfisme – altså at vi projekterer menneskelige følelser over på et ikke menneskelig individ eller objekt.

Fun fact: I dag tager vi det forgivet at hunden selvfølgelig kan føle sult, smerte som er basale følelser forbundet med et stimuli, men for mange år siden mente vi mennekser f.eks. ikke, at hunde kunne føle smerte – at hunden skreg, hvis udsat for at smertefuldt stimuli, tilskrev man at hundens reelt følte smerte, men at det var dæmonen i hunden, der kom til udtryk. Gudskelov er vi blevet klogere og lader evidens komme før overtro.

Jeg hører af og til, når jeg undervisner og i klinikken, at folk tillægge deres hunde følelser og tilhørende adfærd, som hunde ikke er i stand til at føle og udvise – Vi fortolker på den adfærd vi ser og tilknytter eksempelvis adfærden, at hunden bærer nag eller skammer sig.

Nedenstående skema viser en oversigt over følelsensudviklingen hos hunde og mennsker. Hundens følelsesudvikling stopper ved hvad der svarer til et menneskebarn på 2½ år. Alle de lidt mere advancerede følelser som stolthed og skyldfølelse, ligger udenfor hundenes følelsesregister.

chart

Hunden føler altså ikke skyld eller skammer sig over at have taget oksestegen fra køkkenbordet. At vi tror den gør det, skyldes vores egen fortolkning af hundens adfærd. Træningsmæssigt kan erkendelsen af hvilken adfærd, der skyldes reelle følelser og hvilken skyldes antropomorfisme i højgrad mindske misforståelser mellem hund og ejer.

God weekend.