Merle

Jeg har jo fået testet både Sol og Seven for merle, og det har ledt frem til spørgsmål “hvorfor?” når det jo er nemt at se at de begge er merle.

10321563_10152442029600837_6111707030518309239_o

Mange har sikkert hørt om kryptisk merle, atypisk merle, phantom merle eller minimal merle, og indtil fornyeligt var det termer som blev brugt i flæng, når man fik uforklarelige merles ud af en parring. Merle har også været lidt en udfordring for opdrættere, da parringer hvor både far og mor er merles, giver anledning til dobbelt merle hvalpe – de hvalpe er ofte overvejende hvide og kan have abnormalt syn og hørelse. Opdrættere har tidligere været nervøse for at komme til at brug en phantom merle (en merle hvor man ikke tydeligt kan se på pelsfarven at den er merle) på “almindelig” merle og derved risikere dobbelt merle hvalpe.

I 2018 lykkedes det Mary Langevin og forsker teamet fra tilia labs i Tjekkiet at få kortlagt hele 7 variationer af merlegenet (alleler); m, Mc, Mc+, Ma, Ma+, M, Mh.

  • m: none-merle
  • Mc: Cryptic merle
  • Mc+: Cryptic merle+
  • Ma: Atypical Merle
  • Ma+: Atypical Merle+
  • M: Merle
  • Mh: Harlequin merle

Formålet med studiet var at finde ud af hvilke alleler der giver merle aftegninger, hvor klare merleaftegningerne bliver, samt hvilke kombinationer af alleler der kan slette pigment i merlefarven til hvid.

Så hvorfor er det vigtigt at vide før man parrer to hunde selvom den ene tydeligt er merle og den anden f.eks. er en alm. tricolour hvilke merle alleler de begge har?

Ikke alle merle allelerne giver anledning til merlepelsfarve. Du kan ikke se på pelsen af en hund med følgende genotype at den faktisk har merle alleler: m/Mc, m/Mc+, m/Ma, m/Ma+.
m/M og m/Mh vil give merle pelsfarve. m/Mh kan give anledning til det der hedder minimal merle, hvor der er så lidt merletegning på hunden at man kan tro at den er ikke-merle.

Vi vil jo gerneundgå døve og blinde hvalpe, og det studiet af M. Langevin et.al. viste var at nogle kombinationer af merle alleler gør at pelsfarven forsvinder og hunden bliver mere hvid. For udvikling af normal hørelse er det vigtigt, at der inde i øret er pigmentering. Hvis der mangler pigmentering i det indre øre, sker der athrofi af nervecellerne. Cellerne dør simpelthen i løbet af hvalpens første leveuger og hvalpen mister derfor hørelsen.

39200146_10156324545680837_2075824631222108160_o 

Merlegenet er dog ikke det eneste der kan give mere hvidt og påvirke hørelsen. Locus S kan også give mere hvidt hos bl.a. MAS og border collier, hvis hvalpene får 2 Sp alleler (en fra hver af forældrene). Derfor er det også en god ide at teste for locus S inden parring. Hvis hunden f.eks. er bærer af hvidgenet – S/Sp –plejer man at sige at den er white factor. De klassiske hvide aftegner hos MAS og Border Collier, som kaldes irish spotting, skyldes hverken S eller Sp. Faktisk kender man ikke den genetiske basis for aftegningerne. Man mener at Locus S er årsag til det og man har derfor valgt at give aftegningerne betegnelse Si.

Nu vil jeg ikke gå for meget i detaljer, for det bliver hurtigt lidt langhåret. Hvis man vil vide mere vil jeg anbefale at man købe bogen, Merle SINE insertion from Mc-Mh eller starter med denne artikel - Unraveling the Mystery of Merle

Summasummarum er at vi nu har den viden der skal til for undgå døve og blinde hvalpe foresaget af merlegenet.. Det er derfor en rigtig god ide at teste for genet hos begge forældre dyr i en parring hvor det ene forælder er merle, så man undgår overraskelser af den kedelige slags.

IMG_20200227_100709